Lošalo

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR. Za obsah projektu je zodpovedné
výlučne ZAFIRAH, o. z.

Zmluva č. 2037/2011 o poskytnutí dotácie.